tutorial java

I.  Limbajul JAVA – tipuri, variabile, operatorii, expresii –

 

1 .  Tipuri JAVA

Exista 3 categorii:

 • Tipuri primitive
 • Clase si Interfete
 • Tablouri (array)

1 . 1   Tipuri primitive: pot reprezenta numere intregi, reale, caractere si valori logice
Tipurile sunt independente de masina, avand aceiasi dimensiune si reprezentare in toate implementarile

1.1.1  Numerele intregi se pot reprezenta prin patru tipuri:

[su_table]

NR. Tip Dim. Domeniu
1 Byte 8 biti -128 .. 127
2 Short 16 biti -32.768 .. 32.767
3 Int 32 biti –2.147.483.648 .. 2.147.483.647
4 Long 64 biti -9 * 10^18 .. 9 * 10^18

[/su_table]

1.1.2  Numerele reale

[su_table]

NR. Tip Dim. Domeniu
1 Float 32 biti -3.402823^1038 .. 3.402823*10^38
2 Double 64 biti -1.79769313486232*10^308 .. 1.79769313486232*10^308

[/su_table]

1.1.3  Caracterele – char –

[su_table]

Simbol Caracter
backslash
n new line
tl tab
ghilimele
apostrof

[/su_table]

1.1.4  Tipul logic –boolean-defineste doar doua valori: true si false .

Clasele, interfetele si tablourile vor fi tratate mai tarziu.

2.  Variabile

 • Varibilele sunt zone de memorie in care sunt retinute datele
 • Fiecare variabila are asociate: un nume (identificator), un tip si o valoare
 • In Java exista trei feluri de variabile: variabile de instanta, variabile de clasa si variabile locale
 • Observatie:Java este case sensitive–in identificatori se tine cont de litere mari/mici
 • Variabilele de instanta sunt atribute ale obiectelor. Fiecare obiect al unei clase retine propriile valori pentru atributele tip variabila instanta
 • Varibilele de clasa sunt atribute cu valori comune pentru toate obiectele-instante ale acelei clase
 • Variabilele locale sunt declarate si folosite in interiorul metodelor

Observatie:Java nu are variabile globale. Necesitatea folosirii variabilelor globale denota o proiectare care incalca paradigmele orientarii pe obiecte

3.  Comentarii

 • Comentariile sunt informatii aditionale despre liniile de cod
 • In Java sunt permise trei tipuri de comentarii:
 • Comentarii multilinie
/* comentariu */
 • Comentarii pe o singura linie
// comentariu
 • Comentarii Javadoc – pt. generarea automata a documentatiei programului
/**
* @author Bill
* @version 1.2
*/

4.  Operatorii

[su_table]

 

Operatorul de atribuire =
in Java atribuirea nu este instructiune => se poate scrie expresia a = b = c = 5
Operatori matematici +, -, *, / (catul impartirii pt. numere intregi) , % (modulo -restul impartirii). Daca un operand este numar real, rezultatul va fi real
++ (incrementarea), –(decrementarea) pot fi facute pre si post evaluare
post: b = x++; b=x; x=x+1;
pre: b = ++x; x=x+1; b=x;
Operatorii de comparare == (egal), != (diferit), <, >, <=, >=
Operatorii logici: && (SI logic). Varianta cu evaluare completa &
|| (SAU logic). Varianta cu evaluare completa |
^ (SAU exclusiv -XOR)
! (NOT –negare logica)
Operatori pe biti & (SI), | (SAU), ^ (XOR), ~ (complement)
<< (left shift), >> (right shift), >>> (zero fill right shift)
Operatori combinati => operatie + atribuire +=, -=, /=, *=, %=, &=, |=, ^=, <<=, >>=, >>>=
Precedenta operatorilor (), [], .(selectia membrilor unui obiect)
++, –, !, ~
new (crearea unei instante)*, /, %
+, –
<<, >>, >>>
<, >, <=, >=
==, !=
&, ^, |
&&
||
+=, -=, *=, /=, %=, ^=
&=, |=, <<=, >>=, >>>=

[/su_table]

 

5.  Linii de cod. Expresii

 • Liniile de cod (statements) pot contine oricate spatii si se pot intinde pe oricate linii fizice
 • Liniile de cod se termina obligatoriu prin ‘;’
 • Pentru a grupa mai multe linii de cod se poate utiliaza notatia de bloc { … }
 • Expresiile sunt linii de cod care returneaza o valoare
 • Expresiile pot fi imbricate pe oricate nivele
 • Expresiile sunt compuse din variabile, valori, apeluri de metode și operatori

 

De admin

Un comentariu la „Limbajul JAVA – tipuri, variabile, operatorii, expresii –”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *